Documental participatiu

Documental “Fills i filles de persones immigrades a Catalunya”

Documental participatiu


Hem desplegat una dinàmica basada en l’ús participatiu i creatiu de l’expressió audiovisual amb el gènere del documental com a eina de significació i d’autorepresentació de les persones joves (entre 14 anys i 29 anys) fills i filles de persones immigrades. Tenim engegat un procés per esbossar uns itineraris de vida i també unes línies de reflexió a partir de les aportacions dels i les participants al llarg de la dinàmica de producció audiovisual dissenyada.

La intenció és aconseguir un documental prospectiu i amb propostes concretes sobre un conjunt de temes que afecten directament a les persones joves de Catalunya. Per tant, l’acostament als continguts contempla una doble dinàmica de reflexió:

•    En relació als itineraris personals dels i les joves participants, incidint sobretot en la presa de decisions i en els moments de transició que han viscut en les seves vides.

•    En relació als eixos temàtics del PNJCat2010-2020 i també del Congrés:

1) educació i món laboral
2) cultura, lleure, oci i consum
3) emancipació (ocupació i habitatge)
4) dinàmiques d’inclusió o discriminació (situació legal, visions dels altres i pressió social)
5) identitats i ciutadania (arrelament, sentiments de pertinença i transnacionalisme)
6) relacions familiars i interpersonals (qüestions afectives, salut, etc.)
7) participació i cohesió social

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply