Documental participatiu

Documental “Fills i filles de persones immigrades a Catalunya”

Procés de producció


Hem dissenyat un procés de treball per a la realització d’aquest documental participatiu que es fonamenta en el desplegament complet de les tres fases bàsiques d’un procés de producció audiovisual en els set espais de trobada i creació audiovisual. Des de Teleduca. Educació i Comunicació SCP dinamitzem, implementem i coordinem la posada en pràctica de tot aquest procediment socioeducatiu, en estreta col·laboració amb els educadors i/o les educadores de cada municipi. Per tant, estem portant a terme un programa de sessions que es distribueix de la forma següent i de forma paral·lela en els set espais:

1. La fase de preproducció fa referència a tota la preparació prèvia a la gravació, des del sorgiment de la idea i la construcció de la història, fins a l’elaboració del guió i la planificació de què enregistrarem i com portarem a terme la gravació. Per tal d’arribar a la fase següent, cal passar per una sèrie de passes on es tracten conceptes com ara: punt de partida, idea, story line, sinopsi, escaleta de continguts, qüestionari de preguntes, imatges de recurs, preguió, llistat de necessitats, localitzacions, pla de rodatge, entre d’altres. Totes aquestes tasques preliminars són claus per evidenciar les aportacions de cada integrant d’un equip de producció, consensuar-les entre tots i totes, i començar a generar un ambient de treball col·laboratiu.

2. La fase de producció o de gravació pròpiament dita és on es posen en pràctica tots els coneixements sobre llenguatge audiovisual i narrativa. Arriba el moment de plasmar el preguió en imatges i veus. Les unes i les altres són capturades a través de la càmera de vídeo i els complements de so. En una producció audiovisual participativa, aquí és quan els i les integrants del projecte han de compartir completament i fer-se seus els objectius, en un ambient de plena col·laboració.

Gravació a Castelló d’Empúries:

Gravació a Salt:

Gravació a Mollerussa:

Gravació a Tortosa:

Gravació a Tarragona:

Gravació a Barcelona:

Gravació a Sant Pol de Mar:

3. L’última fase s’anomena postproducció. Un cop capturades les imatges i les veus a l’ordinador, se n’ha de fer el un tractament amb un programa d’edició de vídeo. Per tant, en aquest moment ja cal tenir molt present i clar el sentit que es vol donar a la narració audiovisual. És a dir, convé partir d’un visionat a fons de tot el material enregistrat i també d’una pauta de muntatge (ja sigui una escaleta o bé un guió). En un primer moment, l’edició es basa a anar tallant i baixant a la línia de temps tots els clips seleccionats i anar trobant l’estructura del discurs. Tot seguint es poden afegir els efectes tant sonors com visuals i les transicions que ajudin a arrodonir el muntatge i el tractament del documental.

Castelló d’Empúries:

Salt:

Mollerussa:

Tortosa:

Tarragona:

Sant Pol de Mar:

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply