Documental participatiu

Documental “Fills i filles de persones immigrades a Catalunya”

Projecció i difusió


Un cop finalitzat el procés de producció audiovisual, cada entitat o equipament organitzarà una activitat de retorn i intercanvi amb la resta de joves usuaris i usuàries del servei. La implementació d’aquesta sessió de cloenda anirà a càrrec de l’educador o l’educadora referent de l’espai, però es prepararà conjuntament amb l’equip de Teleduca. Educació i Comunicació SCP. El disseny d’aquesta acció inclou la projecció del primer off line del documental, un cop ajuntades les aportacions dels set espais de creació i traçat el fil argumental comú. Per tant, farem arribar una primera versió del documental via on line.

L’estrena del documental ha estat l’11 de novembre de 2009 en el marc del congrés internacional  Catalunya 2.0. Els fills i les filles de les migracions. Han sigut els i les joves participants, a través d’una representació escollida a cada espai, qui van presentar aquest documental en el marc del congrés. En aquest sentit, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha  possat els mitjans necessaris per facilitar l’assistència de tots aquests i aquestes joves al congrés.

També considerem molt important difondre territorialment tant el procés com el producte final d’aquest documental participatiu amb fills i filles de persones immigrades a Catalunya. Per això es preveu que cada municipi participant organitzi una projecció pública del documental i doni a conèixer la iniciativa en el seu territori de referència. Així mateix, un cop es disposi de la versió final, es lliurarà una còpia en DVD del documental editat per a cadascun/-a de les persones participants

El documental participatiu que ha resultat de tot aquest procés també està penjat a la xarxa. Podeu consultar-lo en aquest link.

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply